personal4

Tijdens de conferentie van de Grote Witte Broederschap in Engeland heeft Jezus een prachtige dictatie gegeven waarin hij o.a. ingaat op het probleem van veel jongeren wereldwijd, het probleem van drankmisbruik. In vele opzichten zijn zijn woorden ook van toepassing op ons land, want ook hier mogen wij zeggen: :" De Levende Christus is de ware Koning van Nederland."

3foldflame circle

 

De Levende Christus is de ware Koning van Groot Brittannië

Het terugbrengen van het WOORD in Groot-Brittannië 5.

Het vorige artikel in deze serie vindt u hier

Een dictatie door Jezus

Deze boodschap werd op zaterdag, 28 oktober 2007 gegeven tijdens de Shangra-la conferentie in Groot Brittannië.  Gepubliceerd met toestemming van Kim Michaels.

Jawel, als jonge jongen reisde ik naar de Britse eilanden met mijn oom, Jozef van Arimathea. Ik bezocht o.a. Glastonbury, dat in die tijd een spiritueel centrum was, gebaseerd op de filosofie van de Druïden.

Zo, lieve vrienden, bespeurde ik het licht in dit land en ik zag tot op zekere hoogte de visie van de mogelijkheden van de mensen voor de toekomst van dit land. Daarom instrueerde ik Jozef van Arimathea om de Heilige Graal naar dit land te brengen, niet zozeer als de fysieke beker maar als ‘een vorm' voor de zoektocht naar de heilige Graal.

Dit werd de basis voor de legende van Koning Arthur waar je zult zien, lieve vrienden, dat de ridders die op zoek gingen naar een fysieke beker met lege handen thuis kwamen, evenals elke andere ridder die sinds die tijd naar een fysieke beker van Christus op zoek is geweest.

Maar diegenen die op zoek gingen naar een staat van bewustzijn, naar een innerlijke visie en ervaring, lieve vrienden, zelfs al vonden ze niet een volle beker, zij werden niettemin door de zoektocht zelf getransformeerd. Maar, vrienden, nadat mensen al tweeduizend jaar lang op zoek zijn geweest naar de Heilige Graal, zou ik, Jezus, mensen in deze tijd heel graag verder dan een zoektocht willen zien gaan en zien dat ze de Graal vinden .

Want het is tijd dat mijn ware leringen begrepen worden en van de daken van elk land geschreeuwd worden.

En er zijn inderdaad mogelijkheden dat dit in dit land kan beginnen. Want, lieve vrienden, zelfs al kun je naar het Britse volk kijken en hun huidige staat van bewustzijn zien, ik verzeker je dat velen onder hen werkelijk spirituele mensen zijn en dat de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen de mogelijkheid hebben de ware leringen van Christus te begrijpen, ze te omarmen, ze aan te nemen, ze te leven en op een niet te ontkennen manier te laten zien dat elk mens op Aarde de mogelijkheid heeft de levende Christus op Aarde te zijn.

Op deze wijze wordt, voor eens en altijd, een eind aan de leugen gebracht dat er slecht één Zoon van God is.

Wat zullen we doen met een dronken volk?

Dus, lieve vrienden, wat zal er voor nodig zijn om de verandering in bewustzijn voor het Britse volk tot stand te brengen? Welnu, er zijn zeker wat hordes die genomen moeten worden, zoals andere Meesters daarover gepraat hebben. Ik wil graag nog een paar dingen meer onder jullie aandacht brengen en laat ik beginnen door te verwijzen naar het populaire oude liedje, waarin een regel is die zegt, ‘Wat zullen we doen met de dronken zeeman, vroeg in de morgen?' [De aanwezigen lachen].

Welnu, lieve vrienden, wat zullen we doen met een dronken volk op het elfde uur, wanneer de tijd er is om op een hoger niveau te komen, maar waar ze zo dronken zijn dat ze zelfs niet kunnen aanvoelen dat het tijd is om te veranderen.

Daarom, lieve vrienden, kijk naar het Britse volk en in het bijzonder naar de jonge mensen en je ziet hoe alcohol altijd een deel van de cultuur geweest is, maar hoe in de laatste decennia, het misbruik van alcohol veel extremer is geworden dan het was. En je moet jezelf afvragen waarom dit zo is en ik zal je het uitleggen.

Het is omdat de tijden veranderd zijn tot het punt waar de mensen zich niet langer kunnen permitteren te vluchten voor de moeilijkheden van het leven. Welnu, de druk van het licht neemt toe – het licht dat neerdaalt van Boven maar waarmee hier beneden niets wordt gedaan omdat mensen hun talenten in de grond verstoppen – en daardoor wordt druk opgebouwd zodat de mensen het gedrag, dat ze juist moeten loslaten om te kunnen groeien, steeds extremer maken. Hierdoor kunnen ze eindelijk ontwaken en beseffen dat dit te veel is en dat dit zo niet verder kan doorgaan.

En zo, lieve vrienden, zou ik jullie erop willen wijzen dat zelfs de wetenschap weet dat het brein zich in bepaalde fases ontwikkelt en ik kan je verzekeren, vrienden, dat wanneer jonge mensen onder de leeftijd van 20 jaar zich te buiten gaan aan alcohol – in het bijzonder wanneer ze drinken totdat ze bewusteloos worden – dat de ontwikkeling van hun hersenen in feite beperkt wordt zodat later in hun leven hun spirituele vermogens zich niet volledig kunnen ontwikkelen.

En zo zie je een jonge generatie die haar mogelijkheden in de tienertijd beperkt – en in veel gevallen breken mensen hun goddelijk plan voortijdig af – door drugs, maar in het bijzonder door alcohol, omdat alcohol al zo lang aanwezig is geweest dat het als normaal beschouwd wordt om te drinken – bijna als een overgangsrite.

Welnu, lieve vrienden, een evenwichtig gebruik van alcohol is niet noodzakelijk een probleem, maar het extreme gebruik ervan is werkelijk een probleem. Maar ik ben niet iemand die er eenvoudig op aandringt dat je met een bepaald gedrag moet stoppen zonder uit te leggen waar het gedrag vandaan komt. En je kunt zien, vrienden, dat het voor een groot deel voortkomt uit wat door Saint Germain en Moeder Maria al is uitgelegd, namelijk dat de mensen zichzelf verdoven.

En dus, waarom verdoven ze zichzelf? Welnu, dat doen ze omdat ze voelen dat er geen werkelijk doel in het leven is of dat het leven niet echt zin heeft, lieve vrienden. Want als ze een gevoel hadden dat het leven zin had, dan zouden ze zeker bereid zijn om zich te onthouden van alles wat dat doel, die zin, zou vernietigen en hen zou tegenhouden om dat doel te vervullen. Maar ze zijn niet grootgebracht met het idee dat het leven in het algemeen een hoger doel kent, noch met het idee dat hun eigen leven een specifiek doel kent.

Men heeft hen laten voelen dat zij niemendallen zijn, dat niemand om hen geeft, dat ze geen bijzondere waarde hebben, dat ze niets hebben bij te dragen aan de maatschappij. Dus, waarom niet eten, drinken en vrolijk zijn, want morgen gaan we misschien dood?

Maar vandaag zijn we al gestorven, namelijk door het feit dat we opgegroeid zijn in een cultuur waar kinderen niet geleerd wordt dat ze spirituele wezens zijn, dat de Aarde alleen een tussenfase is en dat ze hier zijn om hun spirituele identiteit uit te drukken en de maatschappij richting een Gouden Eeuw te brengen.

Waarom waarheid niet langer de hoogste autoriteit is

Lieve vrienden, er is veel misbruik van macht op deze planeet en andere Meesters hebben hier zeker al over gesproken, maar een van de vormen van het grootste misbruik van macht moet zeker het misbruik zijn van het wegnemen van een gevoel van een hoger doel voor de mensen, een hogere betekenis van bestaan.

Natuurlijk, diegenen die dit van de mensen hebben weggenomen zijn diegenen die het zichzelf hebben ontnomen door zich af te scheiden van de Rivier van Leven. En daarom kennen ze geen hoger doel. Ze zien alleen het doel dat op zichzelf gericht is – zich rond het afgescheiden zelf concentreert.

Dus, zelfs diegenen die macht het sterkst misbruiken zouden het beter doen als ze beter wisten. Het probleem is, dat zolang ze niet bereid zijn het bewustzijn van afscheiding te overwinnen, ze eenvoudig niet beter kunnen weten. En dit, vrienden, is waar je keer op keer tegen oploopt in de Regering, in de Media, in de kerken.

Weet je – en sommigen van jullie hebben dit zelf ervaren – dat als je een hogere waarheid uitdrukt die je ziet – die je ervaart als waarheid – dat diegenen die de macht hebben die niet als waarheid kunnen zien. Waarom, lieve vrienden? Omdat jij weet dat het waarheid is want je bent voorbij je afgescheiden zelf uitgereikt en je heb je verbonden met een hoger deel van je wezen – en door die verbinding heb je ervaren dat dit werkelijk is, dat dit waarheid is.

Maar weet je, vrienden, diegenen die aan de macht zijn hebben die verbinding niet omdat ze zo verstrikt zijn in het bewustzijn van afscheiding. Dus wanneer ze de waarheid horen die jij uitdrukt, hebben zij niet de innerlijke ervaring, de innerlijke bevestiging, dat het waarheid is. Voor hen is het enkel weer een idee dat tegenover elk ander idee gezet kan worden en eindeloos door middel van het intellect betwist kan worden.

En dit is waarom je ziet, lieve vrienden, dat waarheid niet langer de hoogste autoriteit is, omdat diegenen die verblind zijn door afscheiding het mogelijk gemaakt is om de politiek, de godsdienst en andere maatschappelijke instituten over te nemen en te domineren. Dat is de reden waarom macht boven recht uitgaat.

Waarom er geen absoluut systeem is

En zo, lieve vrienden, waarom ben ik naar deze Aarde gekomen? Wel, ik kwam allereerst om mensen de sleutel van kennis te geven die hen in staat stelt zich met de waarheid in zichzelf te verbinden – niet door het verstandelijk begrijpen van een uiterlijke leer, maar door het ervaren van de geest van waarheid in zichzelf. Want dit is de enige factor die de mensheid kan helpen boven de dualistische strijd uit te stijgen.

En, lieve vrienden, gisteren werd er een heel belangrijke vraag opgeworpen, hoe het levende woord weer teruggebracht kan worden als de ultieme autoriteit in de samenleving. En het antwoord werd gegeven dat het niet tot een gevestigde instelling gemaakt kan worden en dit, lieve vrienden, is de sleutel waarover je dient na te denken totdat je deze waarheid je volledig eigen maakt.

Want, vrienden, wanneer je naar de mensheid kijkt, kun je dan niet zien dat er altijd een zoektocht geweest is om met een ultiem systeem te komen? Dit zou een godsdienst kunnen zijn die met de absolute waarheid komt – een absolute, onfeilbare religie. Het zou een politiek systeem kunnen zijn – communisme, kapitalisme. Het is misschien een economisch systeem. Maar de droom is dat we met de een of andere ultiem systeem kunnen komen en wanneer we eenmaal dat systeem hebben gevestigd, we de volmaakte samenleving zullen hebben.

Maar zie je, lieve vrienden, dit is niet hoe een ware Gouden Eeuw tot stand gebracht wordt. Want er bestaat geen enkel systeem dat voor altijd zal werken. En waarom is dit zo, lieve vrienden? Wel, ga terug en beluister of lees de prachtige voordrachten door Saint Germain in Californië gegeven, over hoe voorbije Gouden Tijdperken degenereerden. Je zult zien dat elk systeem dat je instelt een gesloten systeem wordt en daarom ogenblikkelijk onderworpen wordt aan de tweede wet van de thermodynamica, die in zekere zin de kracht van de Heilige Geest is die alles tot groei en transcendentie dwingt.

Wat ik daarom zou willen dat de meest spirituele mensen beseffen is dat het tot stand brengen van een Gouden Tijdperk niet een zaak is van het komen met het een of andere ultieme systeem of filosofie die al je vragen zal beantwoorden. Je moet deze droom loslaten, want, lieve vrienden, het is een droom dat uit het ego voortkomt en eeuwenlang door de Machtselite omarmd is, door die gevallen wezens die uit de eenheid met God stapten en daarom, in hun afscheiding, door middel van macht probeerden te verkrijgen wat God hen overvloedig zou hebben gegeven als ze bereid waren geweest in de Rivier van Leven te blijven.

Want weet je, lieve vrienden, het ultieme systeem om zo te zeggen is de stroom van de Rivier van Leven. En die stroom kan niet tot een vorm ingedamd worden, kan niet ‘vastgezet'' worden in een systeem op Aarde. Het moet de stroom blijven die de samenleving verandert als de behoefte zich voordoet, want het is zeker, vrienden, zelfs het ego zal het denkbeeld van een Gouden Eeuw willen vervormen en denken dat een Gouden Eeuw een statische samenleving is. Maar dat is het niet – het is een samenleving die voortdurend groeit en daarom verschillende fasen doorloopt.

Je zult geen Gouden Eeuw samenleving hebben die duizend jaar lang dezelfde blijft, hoewel sommige Christenen de bijbel uitleggen als zou ik bedoeld hebben dat er een Koninkrijk van God zou komen dat duizend jaar lang constant en hetzelfde zou blijven. Nee, lieve vrienden, het Koninkrijk van God – gemanifesteerd als een Gouden Tijdperk op Aarde – is een samenleving die onafgebroken groeit naar steeds grotere overvloed.

En wat betekent dat, lieve vrienden? Het betekent – om een ruwe analogie te gebruiken – dat het volmaakt normaal voor een baby is om luiers te dragen, maar onnatuurlijk voor een tien jaar oud kind, is het niet? En dus heeft een samenleving op een bepaald niveau van haar groei bepaalde ideeën, bepaalde regels nodig, maar wanneer ze dat stadium overstijgt, heeft ze niet langer dezelfde regels en ideeën nodig.

En daarom kun je geen systeem hebben, lieve vrienden, dat voor altijd op een samenleving van toepassing kan zijn. Want als het systeem of de filosofie of het idee op waarheid is gebaseerd, dan zal het ervoor zorgen dat de samenleving zichzelf overstijgt en dat betekent dat het systeem zichzelf ook moet overstijgen. En dan is het niet langer een systeem zoals de meeste mensen dat zien.

En daarom is wat nodig is niet de komst van een soort systeem, maar de opkomst van een beslissend aantal mensen die bereid zijn hun mogelijkheid om de Christus te worden te erkennen en die tot uitdrukking te brengen. Op elk gegeven moment kunnen ze dan, door hun hogere zelf – vanuit de Rivier van Leven – met de juiste antwoorden komen die nodig zijn om de samenleving vooruit te helpen. Maar meer dan dat, ze kunnen ook met een voortdurende (h)erkenning komen dat de samenleving zich op tijdloze principes moet richten om te overleven, om te voorkomen dat het van binnenuit haar samenhang verliest.

Want alleen door transcendentie kan het leven doorgaan. Alleen door de dood is overleving mogelijk, de dood van het beperkte, afgescheiden zelf. Alleen als men bereid is het leven, in het belang van de zaak van Christus, te verliezen, zal men eeuwig leven vinden en dat is ook van toepassing voor een hele samenleving. Want alleen doordat je het oude laat sterven kun je herboren worden tot een nieuwe identiteit, een nieuw wezen, een nieuw volk in Christus.

Kan de Anglicaanse Kerk getransformeerd worden?

Dus, lieve vrienden, geef de valse droom op van een ultiem systeem, een ultieme filosofie. Je kunt die voor eeuwig blijven najagen, maar waarom zie je niet in dat dit de droom is van de gevallen wezens, dit is de droom van diegenen die in het ego verstrikt zijn.

En jullie weten beter. Jullie zijn spirituele mensen, dus jullie hebben geen ultiem systeem of een ultieme religie nodig. Jullie hebben een levend systeem nodig, een levende filosofie, een levende kerk die gebaseerd is op de levende Christus en daarom stroomt de Rivier van Leven door dat systeem, door die kerk, door die regering, door die onderwijsinstituten, door het zakenleven.

En, lieve vrienden, jullie kunnen zeker zien dat van al de maatschappelijke instituten het zakenleven waarschijnlijk het beste de noodzaak begrijpt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, de behoefte om een oude denkwijze te overstijgen. Maar dit moet overgebracht worden op alle terreinen van de samenleving.

En, lieve vrienden, het ene terrein van de samenleving waar je de grootste weerstand tegen deze waarheid zult vinden is juist de religie. En in de Britse samenleving zul je het grootste verzet tegen verandering juist vinden in de Anglicaanse Kerk. Want hoewel de monarchie heel erg bestand is tegen verandering, is dat bij de Anglicaanse kerk zelfs nog meer het geval. En dit is wat je door de geschiedenis heen in het algemeen bij godsdiensten ziet, zoals de godsdienst van het joodse volk die mij verwierp als de Messias.

Ze wisten dat de Messias zou komen, lieve vrienden, maar toen de Messias verscheen wilden ze hem niet erkennen, want ze wilden niet veranderen, zoals ik hen opriep om te veranderen. Ik wekte hen op om hun oude identiteitsgevoel te laten sterven, zodat ze opnieuw uit de Geest geboren konden worden, maar ze wilden het niet.

En dus de vraag van vandaag is of de Anglicaanse Kerk vernieuwd kan worden en een levende, ademende organisatie kan worden die de spirituele behoeften van het Britse volk in de moderne wereld kan vervullen? Ik laat het een open vraag zijn, lieve vrienden, want ik heb er geen vast antwoord op, want het is afhankelijk van de vrije wil van de mensen zelf, van de leiders van de kerk en van de top tien procent van de spiritueel meest bewuste mensen.

Zie je, vrienden, de Anglicaanse Kerk is gebouwd op de fundering van de Katholieke Kerk en de Katholieke Kerk was vanaf haar allereerste begin opgezet als een systeem – een gesloten systeem, een gesloten instituut – die niet bedoeld was als middel om de ware leringen van Christus te onderwijzen, om de mensen vrij te maken. Nee, lieve vrienden, het was bedoeld door Constantijn als middel om het Romeinse volk te onderdrukken en te overheersen.

Lieve vrienden, diegenen die dit niet kunnen zien zijn niet bereid geweest om eerlijk naar de geschiedenis en het ontstaan van de Katholieke Kerk te kijken. Ze zijn niet bereid geweest om naar het instituut Katholieke Kerk te kijken en het te vergelijken met de bijbel, die in ieder geval een glimp van mijn ware leringen geeft. Want zelfs wanneer je kijkt naar de geschriften die bewaard gebleven zijn – die door het instituut Kerk toegelaten werden om aan de mensen gegeven te worden – zelfs als je daarnaar kijkt, zul je zien dat er een grote tegenspraak tussen mijn leringen en het instituut van de Katholieke Kerk bestaat.

Wanneer je naar mijn leringen kijkt, zul je zien dat ik een heel ander idee van spiritualiteit, van redding, van het Koninkrijk van God bekend maakte dan wat door de Katholieke Kerk vanaf het allereerste begin verkondigt werd. Ik onderwees dat het Koninkrijk van God (binnen) in je is, dat je geen instituut buiten je nodig hebt om gered te worden, want redding is een innerlijk en individueel proces, namelijk de zoektocht naar de Heilige Graal.

En zo, lieve vrienden, verdraaide de Katholieke Kerk vanaf het allereerste begin dat denkbeeld door terug te gaan naar wat vanaf het eerste begin de vloek van godsdienst geweest is, waar godsdienst zichzelf tussen de mensen en God plaatste, en zei, ‘Je kunt niet tot God komen behalve door het uiterlijke instituut, het uiterlijke systeem.'

Het bekend maken van het Levende Evangelie van Christus

En zo lieve vrienden, vanaf het allereerste begin is het gebaseerd geweest op een ontkenning van Christus. Jazeker, lieve vrienden, ik vertelde mijn volgelingen om in de hele wereld uit te gaan en mijn evangelie aan alle mensen te bekend te maken, om alle mensen tot mijn discipelen te maken. Maar betekende dit, dat ik wilde dat mijn discipelen de wereld ingingen en hen tot leden van een uiterlijke kerk zouden maken en hen blindelings de bevelen en de leringen van die kerk te laten opvolgen?

Zeker, dit was niet wat ik bedoelde. Ik bedoelde om de wereld in te gaan en de waarheid bekend te maken dat het koninkrijk in je is, dat het een zoektocht voor een hogere staat van bewustzijn is. Want ook jullie hebben de mogelijkheid om de Christus te worden, zoals jullie die mogelijkheid in Jezus zagen.

En zo, lieve vrienden, als dat evangelie, dat levende evangelie, aan alle mensen verkondigd was, als de traditie van het levende Woord, van de Sleutel van Kennis behouden was gebleven – waar de Kerk de mensen niet vertelt wat ze moeten geloven of op de brandstapel verbranden als ze iets geloven buiten de kerkelijke leer om, maar in plaats daarvan mensen aanmoedigt de waarheid van binnenuit te zoeken, een directe ontmoeting met de Geest van Waarheid te zoeken, in plaats van de mensen te vertellen neer te buigen voor de afgodsbeelden die de kerk gemaakt heeft – wel, vrienden, denken jullie dat Groot Brittannië en zo vele andere christelijke landen een cultuur gehad zouden hebben waar jonge mensen opgroeien zonder enig gevoel van een doel in het leven, zonder enig gevoel van betekenis van het leven?

De enige manier toch om mensen een gevoel van zin en betekenis voor het leven te geven is hen te laten zien dat er een hoger doel is, dat er een zoektocht naar iets beters, iets meer is, in hun eigen leven en dat in de maatschappij. Mensen te laten zien dat wanneer ze uitreiken naar dat ‘iets meer', als ze uitreiken naar de Heilige Graal, ze een hogere staat van bewustzijn kunnen vinden, een toestand van vreugde die voorbij geluk en ontevredenheid ligt, maar de eeuwige gelukzaligheid van God is, een gevoel van vrede die het verstand te boven gaat, omdat het voorbij de dualiteit van het intellect ligt, dat altijd werkt met twee tegengestelde polariteiten. Maar in de geest van Waarheid zijn er geen tegengestelden, en dus is er niets dat de vrede van God tegenwerkt.

En zo, lieve vrienden, als mensen opgroeien in een cultuur met dat gevoel voor een doel in het leven, denken jullie dat het nog nodig is om zichzelf te verdoven met alcohol, drugs of andere vormen van vluchten voor de moeilijkheden van het leven? Dat zouden ze zeker niet nodig hebben.

Zien jullie het bijna onbegrijpelijke verschil tussen de cultuur waarin jullie allemaal zijn opgegroeid en de visie van de cultuur die ik schets, waar mensen opgroeien met de wetenschap dat ze een doel hebben, dat de maatschappij een doel heeft, van niet alleen de status quo handhaven, van niet alleen de machtselite het licht en het levensbloed uit de mensen te laten zuigen, maar naar een steeds grotere overvloed toe te groeien, waar alle mensen het leven in overvloed ervaren.

Ah, wat een verschil zou dit maken, lieve vrienden! En kunnen jullie niet voelen – wanneer je naar de bijbel kijkt, wanneer je naar de persoon kijkt die de Aarde bewandelde als de Jezus die jullie kennen van de bijbel – kunnen jullie niet voelen, lieve vrienden, dat dit het is wat ik voor alle mensen op Aarde zou willen? Dat zij de ware leringen van Christus kenden en dat ze hun identiteit als Zonen en Dochters van God kenden die hier met een doel zijn, een groot doel, een verheven doel. En zo wanneer je dit ziet, kun je niet zien dat je het recht hebt te eisen dat het die visie is die je samenleving voortdrijft.

Je hebt het recht om op te staan en te zeggen, ‘Dit is niet juist. We kunnen niet doorgaan een cultuur en een samenleving voort te zetten die geen basis heeft; die gebouwd is op het zand van het egobewustzijn en niet op de rots van het Christusbewustzijn.' En dus, lieve vrienden, zien jullie dat ik opnieuw mijn oproep doe om de wereld in te gaan en mijn ware evangelie aan alle mensen bekend te maken?

Hiermee zeg ik jullie niet om uit te gaan en mensen tot een bepaalde godsdienst te bekeren. Niet alle mensen hoeven de Ask Real Jesus website te accepteren, te erkennen dat iemand leringen rechtsreeks van mij kan brengen. Ik vraag jullie om zelfs meer universeel te worden en te beseffen dat jullie het recht hebben om de waarheid die je in je eigen hart kent uit te spreken. Niet in de zin dat je een dualistische discussie met mensen aangaat, maar dat je het recht hebt te laten zien dat er iets meer is, er iets is dat werkelijk is, dat waar is in een hogere zin dan het menselijke vermogen om alles betrekkelijk te maken en over alles te praten als slechts weer een redenering.

Maak het universele Woord bekend

Dus, lieve vrienden, dit is hetgeen ik in jullie aanmoedig – wordt universeel!

En om jullie te helpen je angst om je uit te spreken te overwinnen, zou ik jullie willen herinneren aan wat we eerder gezegd hebben: het is niet jullie taak ander mensen te overtuigen of te bekeren. Zie je, vrienden, zoveel godsdienstige en spirituele mensen gaan uit om te evangeliseren, te preken, maar ze denken dat ze een bepaald systeem bekend moeten maken, een religieus systeem, omdat ze andere mensen ‘in de kudde' moeten zien te krijgen. Want ze denken dat allen diegenen die ‘in de kudde' zijn gered zullen worden.

Welnu, lieve vrienden zien jullie niet wat ik in deze verhandeling gezegd heb? Elk systeem op Aarde is een gesloten systeem en dus ongeacht in welk systeem je bent, je zult niet gered worden, want de ware sleutel tot redding is om in de Rivier van Leven te zijn. Nu, je kunt in een systeem op Aarde zijn en toch in de Rivier van Leven zijn, maar alleen als je die innerlijke erkenning hebt dat er een hogere waarheid is en dat jij bereid bent erin mee te gaan.

Zo zie je dat het niet je taak is uit te gaan en andere mensen van een bepaalde waarheid te overtuigen. Het is jouw taak ze een keus te geven tussen de ontelbare dualistische ideeën en een idee dat van de hogere waarheid van Christus komt, de hogere principes.

En zo, lieve vrienden, zul je zien dat in de wereld van nu er al vele mensen zijn die op innerlijke niveaus voelen dat er een hogere waarheid is. En dat is de reden dat je zult zien dat veel spirituele mensen zich storen aan elke poging hen tot een bepaalde kerk of tot een bepaald systeem te bekeren. Maar diezelfde mensen zullen je niets verwijten als je gewoon een universele waarheid met hen deelt en hen gewoon de vrijheid laat ermee te doen wat ze ermee willen doen.

Dus, lieve vrienden bedenk dit. Veel mensen die erop uitgaan om een religieuze of spirituele waarheid te verkondigen doen dat omdat ze nog steeds een op het ego gebaseerde behoefte aan acceptatie hebben. Ze hopen echt dat andere mensen zullen accepteren wat zij zeggen, zodat ze van binnen kunnen voelen dat ze zelf geaccepteerd worden. Want ze hebben niet de liefde voor zichzelf waar Moeder Maria over sprak.

Maar, lieve vrienden, jullie als spirituele mensen dienen naar die liefde te streven en wanneer je die liefde voor jezelf hebt, wanneer je weet dat je in de stroom van de Rivier van Leven bent, zul je er niet op uitgaan en je waarheid vertellen vanuit een punt van tekort, vanuit het punt dat jij iets nodig hebt van andere mensen, hetzij acceptatie of erkenning van iets anders. Je zult in de stroom van de Rivier van Leven zijn, zoals Saint Germain erover sprak toen hij zei dat je vanuit een staat van ‘vol zijn' komt, zodat je aan iedereen kunt geven zonder dat het nodig is dat je iets terug ontvangt.

En wanneer je dat doet dan heb je die onvoorwaardelijke liefde, waar je vrijelijk deelt wie je bent, de waarheid deelt die je je eigen hebt gemaakt en je laat andere mensen volledig vrij, want het maakt geen enkel verschil voor je of andere mensen aannemen wat jij zegt of het verwerpen.

Lieve vrienden, luister naar wat ik zeg. Wanneer je in de stroom van Leven bent weet je dat je doel, je voldoening is om je licht te laten schijnen. Je bent als de Zon, lieve vrienden, die enkel maar zijn licht op Aarde schijnt en de Zon is niet in het minst beïnvloed door wat mensen met de zonneschijn doen die de Aarde bereikt. Want de Zon gaat door met geven en wanneer je jezelf hebt vrijgemaakt van alle gevoel van ‘het niet waard zijn‘ alle gevoel van jezelf niet lief te hebben, kun je die vrijheid hebben om gewoon je licht bij andere mensen te laten schijnen.

En je weet wanneer jij je waarheid hebt laten zien, heb jij je taak gedaan en door die waarheid te laten zien heb je ongetwijfeld je talenten vermeerderd. En je weet dat je niets van mensen terug hoeft te ontvangen want door je talenten te vermeerderen zal God zeker vermenigvuldigen wat je aan anderen hebt gegeven en je meer geven.

Zo zie je, lieve vrienden, dat je aan het bewustzijn van gebrek (tekort) ontkomen bent, dat voortkomt uit het gevallen bewustzijn, waar je denkt dat je iets van de Aarde moet nemen. In plaats daarvan besef je dat God de bron is van alle goeds en van alle volmaakte dingen en dus waarom heb je iets van andere mensen nodig wanneer je rechtsreeks uit de bron kunt ontvangen.

Dit, lieve vrienden, is ware spirituele vrijheid. En het is waar Maitreya in de laatste hoofdstukken van zijn boek over sprak. Het is wat de religieuze discussie op deze planeet zal veranderen. En het is inderdaad waar dat wanneer je het religieuze debat zou kunnen veranderen, alle andere terreinen van de samenleving ook zouden gaan veranderen.

Durf de Kerk vragen te stellen

Dus, lieve vrienden, zoals we eerder gezegd hebben, durf het onomstotelijke in twijfel te trekken. Onderzoek wat niemand anders heeft willen onderzoeken. Onderzoek waarom het Engelse volk een kerk heeft die er al eeuwen geweest is maar iedereen die bereid is er eerlijk naar te kijken, kan zien dat het de spirituele behoeften van de meeste mensen niet vervult.

Je zou je kunnen afvragen of het ooit hun spirituele behoeften vervuld heeft, maar dat is van minder belang. Wat belangrijk is, is dat je ongetwijfeld kunt zien dat het niet zijn tegenwoordige behoeften vervult. En dus als de Kerk niet in de behoeften van mensen voorziet waarom houden we die kerk in zijn huidige vorm in stand in plaats van die te veranderen? Ja, waarom lieve vrienden?

Vrienden, wanneer je op straat loopt en je voelt plotseling dat je een steen, een klein steentje, in je schoen hebt dat je pijn doet, hoeveel stappen moet je nemen voordat je besluit je schoen uit te doen en dat steentje te verwijderen? Dus wat is de waanzin dat een heel volk belet om op te staan en verandering te eisen zodat ze een kerk hebben die hun spirituele behoeften in deze tijd kan vervullen?

Dit is toch de vorm van waanzin die de mensen verhinderde te zien dat de keizer geen kleren aan had. En, lieve vrienden, kunnen jullie niet zien dat die vorm van waanzin volledig onwerkelijk is? Het is gebaseerd op een illusie en dus is er slechts een kleine jongen voor nodig die op wil staan en uit wil roepen, zodat iedereen plotseling ontwaakt uit de illusie en kan zien wat de hele tijd al duidelijk was.

En daarom, zien jullie niet dat slechts een klein aantal mensen, als ze de vraag blijven stellen, een stuwkracht kunnen opbouwen. En zeker, als steeds meer mensen onder de top tien procent van de spirituele mensen in Groot Brittannië de Kerk vragen wil blijven stellen, het dan niet lang zal duren voordat het nationale bewustzijn verandert en mensen wakker worden en beseffen – dit is volkomen dwaas dat we deze kerk in stand houden wanneer het niemands behoeften vervult.

Nu, lieve vrienden, jullie weten allemaal dat de Katholieke Kerk in Amerika een zeer traumatische periode heeft doorgemaakt met de publiciteit van seksueel misbruik door priesters. Wel, lieve vrienden, ik moet je vertellen dat als de Anglicaanse Kerk niet aan een serieuze verandering begint, het dan ook zijn portie aan schandalen zal krijgen die in deze Kerk aan het licht gebracht zullen worden. Want er is veel corruptie en onchristelijk gedrag gaande onder de oppervlakte.

Toch hoop ik dat dit allemaal overstegen zou kunnen worden. Maar ik moet je vertellen dat als het gesloten systeem niet heel snel opengesteld wordt, het dan van binnenuit zal gaan afbreken en je zult zien hoe het gedrag van kerkofficials de doodslag aan dit instituut zal toebrengen.

En als dit schandaal of deze schandalen naar boven komen, lieve vrienden, dan is het niet realistisch te geloven dat de Kerk het in feite kan overleven. Want de mensen zullen hun geloof in het instituut verliezen en zo zullen we de mogelijkheid verliezen dat het instituut getransformeerd en vernieuwd kan worden en het wel ineen moet storten en door iets anders vervangen worden. En dit is zeker een mogelijkheid. Maar ik heb liever dat het instituut in zekere mate vernieuwd kon worden.

Het uitroepen van het Oordeel van Christus over de Kerk

Zo, lieve vrienden, als mijn laatste agendapunt zal ik gebruik maken van het feit dat ik een fysieke boodschapper heb die een bepaalde graad, een zeer hoge graad, van eenheid met mij bereikt heeft zodat ik door deze dictatie fysiek aanwezig kan zijn in de stoffelijke wereld. Ik zal gebruik maken van het feit dat zo velen van jullie hier ook een heel hoge graad van eenheid met mij hebben zodat jullie deel kunnen zijn van het verankeren van deze uitstroom van licht.

En daarom, spreek ik hierbij – de IK BEN DIE IK BEN Jezus Christus – het oordeel uit van de Levende Christus over de Kerk van Engeland, alle officiële personen van die Kerk, alle leiders, alle leden. Ik deel het oordeel van Christus mede over de blinde leiders van de Anglicaanse Kerk en ik deel ook het oordeel van Christus mede over de blinde volgelingen, want de volgelingen zijn toch degenen die de leiders in positie houden. Zo is dit oordeel vandaag in het fysieke uitgesproken en het is het oordeel dat scheiding zal aanbrengen tussen dat wat werkelijk en dat wat onwerkelijk is.

Laat het aldus gedaan worden en laat die scheiding beginnen, zodat, als de Kerk zichzelf niet wil veranderen, zijn oude manieren van doen niet wil overstijgen, datgene wat onder de oppervlakte is, aan het licht gebracht wordt zodat de mensen het niet langer kunnen ontkennen.

Maar ik zend ook de oproep uit dat de spirituele mensen in Groot Brittannië zullen beseffen dat zij een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat, als de Anglicaanse Kerk inderdaad ten onder gaat, de mensen niet in een nog erger spiritueel vacuüm achter worden gelaten dan ze nu hebben, maar dat ze inderdaad uit dat vacuüm worden gehaald door ze te laten beseffen dat er een universele spiritualiteit bestaat voorbij deze gesloten dogmatische kerken.

Alleen de top tien procent kan dat bewustzijn aan het Britse volk brengen en daardoor een zelfs nog groter gevoel van wanhoop en vertwijfeling vermijden die leidt tot een zelfs meer intense behoefte om te ontsnappen aan de moeilijkheden van het leven. Lieve vrienden, ik roep alle spirituele mensen in Groot Brittannië op om op te staan, zich te durven uitspreken en te durven laten zien wat ze in hun harten weten: Er is meer in het leven, er is meer in spiritualiteit dan wat de maatschappelijke instituten laten zien.

Laat de mensen weten dat er Meer is. Ik zeg jullie, voedt mijn schapen – hoewel ze niet langer schapen zijn, want ze hebben een hoger niveau van bewustzijn bereikt waar velen van hen er klaar voor zijn om te zien dat ze geen schapen zijn en ze daarom geen kudde nodig hebben. Ze hebben nog wel een schaapherder nodig maar dat is geen schaapherder op Aarde, maar de ware schaapherder van de Levende Christus die in de geestelijke wereld verblijft – en dat ze mij alleen kunnen vinden door mij in zichzelf, in hun eigen innerlijk te vinden.

Lieve vrienden, wij hebben gesproken over de monarchie. Wel, lieve vrienden, wie is de ware koning van Engeland? Christus is de ware koning!

Maar Christus regeert in het Koninkrijk van God en waar is dat koninkrijk? In jullie! Dus laat het Britse volk opstaan en inzien dat Christus hun ware koning is en dat ze Christus alleen zullen vinden wanneer ze ophouden hem buiten zichzelf te zoeken maar hem in hun hart te vinden.

Dus, zoek mij waar IK BEN, want ik speel geen verstoppertje. Ik wil mij laten vinden!

**************************************************************************************************

copyrights 2007 Kim Michaels

Het volgende artikel in deze serie, De Graal 22 vindt u hier

 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

02 maart 2024

Bilingual (English & Dutch) website of the international visionary social political movement and Party for Love Governance inspired by Saint Germain of The Great White Brotherhood. - Tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij voor de Gouden Eeuw van Aquarius

We hebben 87 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +