personal4

threefold flame new smaller

Is religie een vermomde vorm van Satanisme?


Het InMarkt Project van Stichting de ARK geeft aandacht aan de jaarlijkse nieuwjaarstoespraak van Gautama Boeddha. Ieder jaar geeft de ten hemel gevaren meester, Gautama Boeddha, die in de hiërarchie van de Grote Witte Broederschap bekend staat als Heer van de Wereld, een nieuwjaarstoespraak via de huidige boodschapper van de Broederschap, Kim Michaels.

Deze nieuwjaarstoespraken zijn er op gericht om vooral de leerlingen van de mysterieschool een beeld te geven van de grote spirituele thema's die in het komende jaar gaan spelen. Ook nieuwe belangstellenden worden aangemoedigd om te ervaren wat Gautama Boeddha ons kan leren en schenken in onze tijd. Vanwege het grote belang van deze boodschap heb ik een Nederlandse vertaling gemaakt.

Het antwoord op bovenstaande vraag en veel meer over de achtergronden van de huidige wereldontwikkeling komen aan de orde. Ik heb gestreefd naar een zo nauwkeurig mogelijke vertaling in goed Nederlands, maar voor de fijnproevers die het Engels goed beheersen, geef ik in overweging om ook de Engelse tekst te lezen.

Roeland Solcer

 boedda07

De oorspronkelijk Engelse tekst vindt u hier

Onderwerpen in deze dictatie: Het verschil tussen spiritualiteit en religie - De essentie van een mystieke benadering - De spirituele benadering onderwezen door de Boeddha - Waarom accepteren mensen hun geloof - Wees kritisch ten aanzien van uw waarneming en mentale toestand en blijf haar ontwikkelen - Verder gaan dan uw normale mentale toestand - De ten hemel gevaren meesters zijn onze hiërarchische leraren, maar geen afgoden of onderwerp van aanbidding - Je afstemmen op de ten hemel gevaren Meesters

Religies en Satanisme - de wijsheid van Vader en Moeder - de perversies van het mannelijke en het vrouwelijke - Christus helpt u overstijgen - Hoe Lucifer een perversie maakt van het Vader aspect van God - Er is geen ultieme ervaring op aarde - Zie voorbij aan je waarneming - Elke onderwijs wordt beïnvloed door de culturele context

De gedachtevorm voor 2014 -

Nieuw jaarstoespraak van de Opgevaren Meester Gautama Boeddha , 1 januari 2014

via de boodschapper Kim Michaels

Gautama Ik Ben! (Gautama I AM)

Wat is het onderwerp dat vooral het denken van de Boeddha op deze gunstige dag, de eerste dag van het nieuwe jaar bezig houdt ? Het is natuurlijk, dat dit jaar 2014 een jaar wordt dat gedomineerd zal zijn door de initiaties van de Tweede Straal, vaak genoemd de straal van Gods Wijsheid, Wat zullen deze inwijdingen inhouden? Wat zullen ze betekenen voor de wereld ? Wat zullen ze voor u individueel betekenen, degenen onder jullie die de spirituele mensen op aarde zijn?
 
Het verschil tussen spiritualiteit en religie

Laten we beginnen door te kijken naar het verschil tussen spiritualiteit en religie. Wij van de opgevaren meesters zijn natuurlijk geen aanhangers van religie zoals die algemeen bekend is in de wereld op aarde.

Waarom zijn we geen aanhangers van religie?

Omdat religie mensen scheidt van hun God, van de Boeddha, van de innerlijke ervaring van de werkelijkheid.

Religie, zoals we het kennen op aarde in de grote religies die landen, culturen en beschavingen hebben gedomineerd, is niet van God, komt niet van God, komt niet uit het spirituele rijk .

Ik weet dat velen zullen schrikken en bezwaar maken tegen deze verklaring, omdat ze zullen zeggen dat hun religie zeker kwam van een directe openbaring van een goddelijke bron. Er zijn inderdaad een aantal 'mainstream' religies die beweren dat ze gebaseerd zijn op wat, in feite, werkelijke goddelijke openbaring is.

Toch zijn deze mainstream religies niet gebaseerd op de goddelijke openbaring, ze zijn gebaseerd op een menselijke interpretatie van de goddelijke openbaring. En hierin ligt het verschil!

Spiritualiteit, of zullen we het noemen mystiek, verschilt van religie, omdat mystiek of spiritualiteit niet is bedoeld om u te scheiden van uw God, of van een directe innerlijke ervaring van een hogere staat van bewustzijn, of zelfs van een directe innerlijke ervaring van je eigen, innerlijke wezen, namelijk  'zuiver bewustzijn'.

Dit is het allerbelangrijkste verschil en het is één van de inwijdingen waarmee de mensheid zal worden geconfronteerd in het komende jaar en zelfs in vele komende jaren.

Een nieuwe cyclus is aangebroken op aarde en het is tijd dat mensen in grotere aantallen, zeker iedereen die al tot de top 10 % van de meest spiritueel ontwikkelde mensen behoren en velen die behoren tot de 80 % van de algemene bevolking, ontwaken voor het verschil tussen religie en spiritualiteit of mystiek.
 

De essentie van een mystieke benadering

Wat is dan de essentie van de mystieke benadering van spiritualiteit, in tegenstelling tot de religieuze benadering? Religie is gebaseerd op de zeer subtiele concept dat er een afstand, een kloof, een scheiding tussen geest en materie is, tussen mens en God of de spirituele wezens in een hoger rijk.

Je zou kunnen zeggen, als je filosofisch geneigd bent, dat het doorgeven van dit dictaat via een menselijke boodschapper die je kunt horen als een externe stem, deze subtiele overtuiging versterkt.

Ik zou het eigenlijk niet oneens met deze stelling zijn - als ik niet het verschil tussen spiritualiteit en religie zou begrijpen.

Zoals ik de boodschapper ( Kim Michaels) inspireerde vandaag eerder te zeggen:

'Spiritualiteit die niet wordt geïnternaliseerd wordt religie'.

De nieuwe cyclus die is aangebroken is een cyclus waar meer en meer mensen wakker worden voor het verschil tussen een vorm van spiritualiteit die is gebaseerd op de illusie van een kloof tussen God en mens -en die deze illusie daadwerkelijk handhaaft en de ware spiritualiteit die probeert het individu te helpen deze illusie van deze kloof te overwinnen en een directe ervaring te hebben van de werkelijkheid van een hogere staat van bewustzijn, van de realiteit van een hoger rijk en van hogere geestelijke wezens, zodat ze die ervaring van de hogere werkelijkheid direct in zichzelf ondergaan.

De spirituele benadering onderwezen door de Boeddha

Godsdienst stelt doctrines en dogma's op, en het zegt: "Geloof hierin en je zult naar de hemel gaan, ontken het en je gaat naar de hel. " Dit brengt mensen in de situatie waarin ze iets moeten aanvaarden of verwerpen dat van buiten hun eigen denken komt. Wat heb ik geprobeerd om 2500 jaar geleden te onderwijzen?

Dat het nodig is om naar binnen te kijken om je eigen denken (mind) te beheersen en dat het nodig is je te beseffen dat de sleutel tot spiritualiteit, het verhogen van het bewustzijn is. Het is geen kwestie van uiterlijke doctrines!

Je hebt hier geen kennis van, want het is grotendeels in de geschiedenis verloren gegaan , maar de Brahmanen van de Hindoe-religie stonden tegenover mij en mijn onderwijs. Ze waren niet zo radicaal als zij die tegenover Jezus stonden en hem aan een kruis nagelden, maar het scheelde niet veel. 

Ze deden alles wat ze konden om me publiekelijk in diskrediet te brengen, terwijl ik nog geïncarneerd was op aarde. Had er betere technologie voor communicatie geweest en ware ik niet in staat geweest om mijn leer nog verder te verspreiden, dan zouden ze veel meer hebben gedaan om mij in diskrediet te brengen, zoals ze altijd doen met de ware vertegenwoordigers van het Licht .
Er zijn altijd mensen die er naar streven om elke leer die de mens helpt om wakker te worden voor de realiteit van ware spiritualiteit , in tegenstelling tot de illusie van godsdienst in diskrediet te brengen .

Waarom mensen hun geloof accepteren

Wat doe je eigenlijk wanneer je een leer accepteert die van buitenaf wordt aangeleerd?

Je gelooft dan iets dat je niet de werkelijk van binnen hebt ervaren! 

Dit is een verklaring waartegen sommigen bezwaar zullen maken en nogmaals, er is een discussie hier over de meer subtiele aspecten .

Nu, in zekere zin kunnen we zeggen dat alle mensen geloven wat ze geloven, omdat ze een bepaalde ervaring van de werkelijkheid hebben gehad die heeft veroorzaakt dat zij hun geloof accepteren als meer dan geloof, als iets dat op één of andere manier voor hun als waarheid geldt en een zekere autoriteit heeft.

De Brahmanen van de Hindoe-religie, evenals de Schriftgeleerden en Farizeeën van de Joodse religie, waren er absoluut van overtuigd dat hun religie, hun interpretatie, hun geschriften, echt waren.

Wanneer je hen had gezegd wat ik net zei over het verschil tussen religie en spiritualiteit , zouden zij bezwaar hebben gemaakt en zeggen dat ze innerlijke ervaringen hadden gehad die hen de realiteit van de Hindoe-religie toonde.
Inderdaad , is dit waar.

Als mens, heb je veel fundamentele psycho - spirituele behoeften die niet algemeen erkend zijn door de westerse cultuur. Een van die behoeften is dat je een fundament nodig hebt om te functioneren in de materiële wereld.

Als je geen psycho - spirituele grondslag bezit, kun je niet normaal functioneren. Je zou kunnen eindigen in een in een psychiatrische inrichting, of je zou kunnen eindigen in het zoeken van verschillende manieren om de geest te bedwelmen door middel van chemische of andere middelen. Je zou je ook kunnen storten in een eindeloze race om steeds meer materiële bezittingen te verkrijgen om je innerlijke onzekerheid te maskeren.

Alle mensen hebben een zeker fundament nodig, iets dat ze aanvaarden of geloven wat in hun ogen echt en waarachtig is. Hoe kom je tot het punt waarop je accepteert dat een religieus geschrift of een politieke ideologie of zelfs een materialistische filosofie waarachtig is?

Hoe is het mogelijk , bijvoorbeeld dat sommige kunnen beweren dat hun innerlijke ervaringen laten zien dat de Bijbel het letterlijke woord van God is, terwijl anderen beweren innerlijke ervaringen te hebben gehad, die de misvatting van religie laten zien en dat de wereld alleen maar een materiële werkelijkheid is?

Het antwoord op dit raadsel - dat niet als een raadsel door veel mensen wordt beschouwd, maar toch, een raadsel dat door meer en meer mensen wel moet worden overwogen - is inderdaad dat je een innerlijke ervaring hebt, die gebaseerd is op je huidige staat van bewustzijn. Dit is wat ik in de eerste verzen van de Dhammapada verklaar!

Je waarneming en mentale toestand

Op de hogere niveaus van je wezen, is er wat ik noemde een mentale staat. Dit is wat we in de moderne terminologie van de opgevaren meesters, je identiteitslichaam noemen. In je identiteitslichaam, heb je een bepaalde kijk op het leven aanvaard, een zeker gevoel van wie je bent in relatie tot de wereld, misschien zelfs in relatie tot God.

De meeste mensen zijn zich hier niet bewust van. In feite , zelfs de meeste spirituele studenten, zelfs de meeste studenten in de mysterieschool van de ten hemel gevaren meesters zijn zich dit niet bewust.

Het vereist het grondig reinigen van je energieveld en je chacra's, meditatie en contemplatie om je diepere overtuigingen te ontdekken over je eigen identiteit.

Dit is het werk dat mensen moeten doen in de komende jaren om de initiaties die aanstaande zijn te passeren.

Deze mentale toestand op het niveau van je identiteit geeft aanleiding tot wat ik, in de Dhammapada, waarneming noem. ( De wijze waarop jij de wereld ziet) Je waarnemingen zijn je gedachten, je bewuste overtuigingen, je gevoelens, of op zijn minst je gevoelens zijn de gevolgen, de uitkomsten, van je perceptie. Wanneer je in de wereld bent en de wereld waarneemt, zie je de wereld.

Jouw perceptie van de wereld wordt bepaald door je hogere mentale bewustzijnsstaat, de toestand van uw 'identiteitslichaam'.

Je bent je meestal niet bewust van het feit dat je waarneming wordt gekleurd door je mentale toestand. Je denkt dat je waarneming echt (zuiver) is omdat je niet bewust bent dat je waarneming voortkomt uit je mentale staat en je een beeld laat zien, een mentaal beeld. Je denkt dat je waarneming je de wereld toont zoals hij werkelijk is.

[ NB : De opgevaren meesters leren dat de mens vier niveaus, 4 lagere 'lichamen' van verschillende dichtheid heeft. Dit zijn van hogere naar lagere dichtheid of trilling:

Op het niveau van de identiteit, (het ervaren van zelfbewustzijn) zijn onze perceptie en mentale toestand met elkaar verweven, wat betekent dat je de wereld waarneemt op basis van je basale of fundamentele gemoedstoestand.

Zo kan je als voorbeeld, de wereld waarnemen op basis van de illusie dat je een afgescheiden wezen bent. Deze perceptie op het identiteitsniveau geeft aanleiding tot een gemoedstoestand op het mentale niveau.

Deze mentale toestand van ons denkvermogen kan niet voorbijgaan aan de fundamentele gemoedstoestand of de perceptie op het identiteitsniveau, noch haar in twijfel trekken, omdat onze waarneming, ons denken een gevolg is van hegeen wij als identiteit ervaren. (ons zelfbeeld en ons wereldbeeld waarmee we ons identificeren).

Je gemoedstoestand op het niveau van het identiteitslichaam is van invloed op hoe je de wereld in je denken ervaart. Dit op zijn beurt zorgt voor een 'state of mind' op het emotionele niveau. Ook hier kun je geen kritische vragen opwerpen, terwijl je gericht
bent op het emotionele vlak en hetzelfde geldt voor het fysieke niveau.

Het spirituele pad is een proces waarbij je de kern van je geest los maakt van de lagere niveaus en je meer bewust wordt van wat er gaande is in je geest.

Je wordt je eerst bewust hoe je daden voortkomen uit je emoties en dan hoe je gevoelens voortkomen uit je gedachten en vervolgens hoe je denken wordt geproduceerd door je bewuszijn van wie je bent of denkt te zijn als identiteit. Je kunt dan jezelf los maken van of ontwarren van het afgescheiden zelf en je bewust worden dat je in essentie een vormloos spiritueel wezen bent. ]
 

Het kritisch onderzoek en de verruiming van je bewustzijn

Als je je zelf ziet , op het niveau van je identiteitslichaam, als een afzonderlijk wezen - los van God, apart van de wereld - dan zul je gevoelig zijn voor een van de religies in de wereld die dit beeld van de afscheiding tussen God en mens versterken.

Het kan het Boeddhisme, het Hindoeïsme, de Islam, het Christendom, of enige andere religie zijn. Daarom kunnen mensen een innerlijke ervaring hebben, waarvan zij zelf beweren dat het een spirituele of mystieke ervaring is, die laat zien dat hun specifieke religie echt waarachtig is en dat hun heilige geschriften dat ook zijn.

Ze zijn er dan absoluut van overtuigd dat dit zo is.

Het is een van de grote uitdagingen van het spirituele pad dat je tot het inzicht komt waar je begrijpen gaat, met de hogere niveaus van je geest , dat je waarneming niet kan worden vertrouwd.

Iedereen die behoort tot de spiritueel ontwakende mensen is al begonnen om dit inzicht te verwerven, omdat je dan weet dat je de fysieke zintuigen niet kan vertrouwen.

Dat is de reden waarom je open staat voor het idee dat er meer dan de materiële wereld is, de wereld die kan worden gedetecteerd door de zintuigen. Ook al heb je de geestelijke wereld nog niet gezien, je staat open voor zijn bestaan​​, omdat je een innerlijke ervaring hebt gehad dat er iets buiten het materiële rijk, iets dat voorbij gaat aan wat de meeste mensen normaal menselijke bewustzijn noemen.

Begrijp je wat ik hier probeer duidelijk te maken?

Er zijn veel religieuze mensen die eindeloos debatteren over de waarde van vertrouwen en geloof , maar vertrouwen en geloof zijn niet de bepalende factoren in wat je accepteert over het leven. Daar is de bepalende factor je waarneming.

Je denkt misschien dat je bekeert bent tot een bepaalde godsdienst, zoals sommige mensen in het Westen beweren Jezus te hebben gevonden.

Je denkt misschien dat deze ervaring heeft veroorzaakt dat je bent gaan geloven, maar in werkelijkheid is het centrale aspect van deze ervaring dat, voor een kort moment , je geest in staat was om verbinding te maken met iets buiten je normale waarneming. Je ervoer een contrast tussen je normale waarneming en iets hogers. Dit " hogere" lijkt een grotere werkelijkheid te bezitten dan je normale staat van bewustzijn.

Als je niet begrijpt dat perceptie (waarnemeing) nog steeds wordt gekleurd door je hogere mentale staat ( van je identiteitslichaam ), zou je denken dat de ervaring die je had een zuivere of een ultieme ervaring is. Er zijn vele spirituele en religieuze mensen, zelfs veel studenten in de mysterieschool die authentieke ervaringen van iets buiten hun normale staat van bewustzijn hebben gehad. Maar toch begrijpen ze nog niet dat de allerbelangrijkste waarheid, dat zelfs een authentieke ervaring niet per sé de ultieme ervaring is.

Voorbijgaan aan uw normale mentale toestand

Deze ervaring kan ook buiten je normale waarneming vallen, maar niet buiten je normale mentale toestand. Pas als je bent gegroeid naar een bepaald niveau op het pad , zal je in staat zijn met onderscheidingsvermogen kritisch te kijken naar de mentale staat van het zelfbewustzijn en haar vervolgens kunnen verruimen.

Je ziet bijvoorbeeld hoe een persoon kan worden beïnvloed, door een charismatische prediker of Guru. De persoon komt even uit zijn of haar normale niveau van waarneming, ervaart iets dat reëler lijkt, maar maakt dan de fout te denken - omdat deze ervaring van de werkelijkheid via een bepaalde uiterlijke context tot hem kwam - dat deze context werkelijkheid moet hebben. Daarom begint de persoon nu alles wat gezegd wordt door de predikant of Guru te accepteren, in plaats van de ervaring van een hogere werkelijkheid als het uitgangspunt te nemen om meer van deze ervaringen te krijgen, tot je ervaringen hebt die niet zijn gebonden aan een geloofssysteem op aarde.

Wat ik al eerder zei was dat de spiritualiteit die niet geïnternaliseerd, niet eigen gemaakt wordt, verwordt tot religie.

Wij de ten hemel gevaren meesters hebben, al een lange tijd, leringen gegeven die vanuit een bepaald gezichtspunt spirituele leringen genoemd kunnen worden omdat hun doel is om je een directe, innerlijke ervaring te geven, om je in contact met iets buiten je normale gemoedstoestand te brengen. Maar wanneer je de leringen en de hulpmiddelen die we geven niet gebruikt om je te verheffen voorbij je waarnemeing en om kritisch te kijken naar je mentale staat van zelfbewustzijn, dan ben je niet echt bezig met het internaliseren van de spirituele leer.

Dan zal de spirituele lering langzamerhand voor jou een uiterlijke religie worden die je volgt.
Je bent dan misschien begonnen nadat je een echte ervaring van iets buiten je normale waarneming gehad, maar je bent niet verder gegaan en hebt niet de waarnemeing permanent gezuiverd door vraagtekens te plaatsen bij de onderliggende mentale toestand .

De ten hemel gevaren meesters zijn onze hiërarchische leraren, geen afgoden om te aanbidden. Mijn geliefden, zie je niet dat wij, de opgevaren meesters geen enkele behoefte hebben om onze leringen om te zetten in een reguliere of dominante religie?

Dit is heel goed mogelijk , zo kun je getuige zijn van het feit dat de leringen die ik 2500 jaar geleden gaf zijn omgezet in een mainstream religie. De leringen die Jezus 2000 jaar geleden gaf zijn ook omgezet in een mainstream religie.

Voorwaar, als het ooit gebeurt dat de opgevaren meesters en hun leringen mainstream worden, pas dan heel goed op, want wat is het dat kan zorgen dat een bepaalde lering mainstream wordt, in tegenstelling tot wat het nu is, een marginale leer die alleen een beroep doet op degenen die bereid zijn om aan hun perceptie of hun mentale toestand te twijfelen?

Mijn geliefden, we zijn de opgevaren meesters. Wij hebben geen enkele behoefte om jullie te controleren. We hebben geen enkele behoefte om te komen tussen jou en God. We willen niet dat je ons aanbidt in het aangezicht van de Schepper.

"Gij zult geen andere goden aanbidden voor mijn aangezicht. "

We hebben geen behoefte om goden te worden die vóór de Schepper staan om je het zicht te benemen.

Toch hebben we ook kennis van de werkelijkheid van de hiërarchie en om tot God te komen, moet je via de hiërarchie gaan. Dat betekent dat we de schakel in hiërarchie zijn die zich direct boven je bevindt en dat is waarom je niet tot God kunt komen zonder tussenkomst van ons.

Er zijn mensen op aarde die beweren dat de ten hemel gevaren meesters niet nodig zijn, dat we misschien bedriegers zijn die juist proberen om onszelf tussen mensen en God te plaatsen. Maar het zijn niet wijzelf, die ons hebben geplaatst tussen mensen en God, het is God zelf die ons heeft geplaatst tussen mensen en God . Niet dat we ​​tussen mensen en God staan, maar dat je, als mens belichaamd op aarde, niet rechtstreeks contact kunt maken met de Schepper zonder door de hiërarchie van de opgevaren meesters en hogere wezens te gaan.

Je kunt, zoals gezegd, het vermogen van het ' Bewuste Zelf' gebruiken om buiten het perceptie filter, zelfs ook buiten je mentale staat te treden. Je kunt de Schepper ervaren, maar het gebeurt niet door je direct tot de Schepper te wenden zonder tussenkomst van ons.

Het gebeurt door jouw gang, via de keten van de hiërarchie. Het kan zijn dat u dit zich niet bewust bent. Er zijn mensen die echte ervaringen van de Schepper hebben gehad en die zich niet bewust zijn dat die ervaringen werden vergemakkelijkt door de hiërarchie van wezens die in de keten tussen de mens en de Schepper aanwezig zijn.

De reden hiervan is eenvoudig. We hebben geen behoefte om tussen jou en God te komen. Als je in staat bent om je bewustzijn te verheffen, worden we transparant en kan je ons niet zien. Dit is volkomen in orde. We zijn hier niet om krediet te krijgen.

Afstemming op de opgevaren meesters

We zijn hier om de mensheid bewust te maken dat - door gebruik te maken van ons, in onze natuurlijke, door God ontworpen rol - je het veel makkelijker voor jezelf maakt om echte spirituele ervaringen te hebben die je vooruitgang niet zal stoppen en je verandert in een religieuze volgeling. In plaats daarvan willen we jullie helpen te veranderen in mystici die nooit stoppen, die geen voldoening in de materiële wereld hebben, zelfs niet door de leringen die we geven in de materiële wereld, want dat zijn alleen de 'stapstenen' naar de directe ervaring .

Zoals deze boodschapper zelf weet, heeft hij al veel oorspronkelijke contacten gemaakt met de opgevaren meesters . Hij kan terug kijken op zijn eerste ervaring en zien dat het een echte ervaring was, maar dat deze werd gekleurd door de perceptie die hij op dat moment had en door zijn toenmalige mentale toestand. (bewustzijnsstaat)

Hij is zelfs bereid om toe te geven dat wat hij vandaag ervaart ook wordt gekleurd door zijn huidige waarneming en mentale staat. Zolang je geïncarneerd bent, zal er enige kleuring zijn. Dit is onvermijdelijk. Het is in orde, want het laat mensen zien dat iedereen de potentie heeft om direct met ons in contact te komen. Het feit dat iemand een meer dan gemiddeld contact met ons heeft, zou anderen niet moeten tegenhouden om hun eigen innerlijke contact te zoeken.

Religies en Satanisme

Wat is religie, mijn geliefden? Nou, de grimmige realiteit is dat de meeste mainstream religies op aarde satanisme in vermomming zijn.

Hoe kan ik zo'n verrassende uitspraak doen? Het is echt heel simpel als je begrijpt wat Satan is . Mijn geliefden, in de westerse cultuur - op basis van de Bijbel en de leer van het christendom, waaronder het Boek der Openbaringen - kennen we het concept van Lucifer en het concept of de naam van Satan.

Laat me trachten u een korte glimp van het verschil tussen Lucifer en Satan te geven.

Ze vertegenwoordigen eigenlijk twee aspecten van het misbruik, de perversie, van de meest fundamentele elementen van de schepping, namelijk de twee krachten afgebeeld in het yin en de yang teken, ook wel het mannelijke en het vrouwelijke , Alpha en Omega genaamd. Lucifer heeft het Alpha, het mannelijke aspect geperverteerd. Satan heeft het vrouwelijke aspect, het Omega-aspect geperverteerd.

[ NB: perverteren= iets bederven, er iets slecht van maken, iets verdraaien ]

Dit is wat ze vertegenwoordigen. Dit wil niet zeggen dat dit wordt bereikt door slechts twee bijzondere wezens, maar vanwege de culturele achtergrond die je hebt in de westerse wereld, kunnen we zeggen dat Satan staat het misbruik van het vrouwelijke element van de schepping en Lucifer vertegenwoordigt het misbruik van het mannelijke element van de schepping.

Wanneer je een verdraaiing (een perversie) van deze twee elementen hebt, kun je geen balans vinden, kun je de Middenweg niet vinden.

Als je de Middenweg niet kunt vinden, kun je geen echte spirituele vooruitgang maken. Je kunt je niet verheffen vanaf de aarde. Je kan niet in een hoger rijk (een hoger bewustzijn) komen, of je het nu Nirvana, hemel of iets anders noemt.

Waarom zeg ik dat de meeste religies op aarde satanisme in vermomming zijn?

Omdat ze het vrouwelijke aspect van de schepping, de vrouwelijke kracht van de schepping hebben verdraaid en pervers gemaakt. Dit is een initiatie (bewustwording) die zeer wijd verspreid zal worden doorgemaakt op aarde in het komende jaar, maar ook daarna.

Het wordt tijd dat de mensheid begint de Wijsheid van de Moeder, die in de christelijke, mystieke traditie, ook wel de goddelijke Sophia wordt genoemd, gaan begrijpen.

Je weet wellicht van het geschrift dat de Pistis Sophia wordt genoemd, waar dit concept in wordt gepresenteerd. Toch zijn er andere bronnen, dus laat ik trachten uit te leggen wat de ware Wijsheid van de Moeder is.

De wijsheid van Vader en Moeder

De Wijsheid van de Vader is dat je een mede- schepper met God bent. Je hebt vrije wil gekregen. Binnen de daarvoor vastgestelde parameters op planeet aarde.

De Wet van Vrije Wil geeft je het mandaat dat je het recht hebt om te experimenteren met je vrije wil .
De Wet schrijft ook dat je zult oogsten wat je zaait, je zult karma maken. Je zult de gevolgen van wat je naar buiten projecteert door het gebruik van de vrije wil voor het aansturen van de faculteiten, de co - creatieve vermogens , van je geest ervaren.

Het Alpha-aspect is dat je mede-schepper bent, dat je een Vrije Wil hebt en dat je het recht hebt om te experimenteren met je co- creatieve vermogens in de omgeving waarin je geïncarneerd bent.

Het Omega-aspect, de Wijsheid van de Moeder is dat elke keuze die je maakt gevolgen heeft en die gevolgen hebben een bepaalde levensduur in tijd en ruimte.

Dat betekent dat wanneer je een bepaalde keuze hebt gemaakt, je dat niet meteen ongedaan kunt maken, omdat de impuls die je in de vier niveaus van het materiële universum instuurt door deze niveaus circuleren en vervolgens bij je terugkomt.
Wanneer het komt terug komt, kan het heel goed zijn dat het je beperkt in je mogelijkheden om volledig vrij keuzes te maken, gedurende deze nieuwe terugkeer van het karma.

De perversies van het mannelijke en het vrouwelijke

Wat er op aarde is gebeurd, is dat er zowel een pervertering van het mannelijke als het vrouwelijke aspect is ontstaan. De perversie van het mannelijke heeft onder andere de illusie veroorzaakt dat je alles moet kunnen doen wat je wilt, dat er niets is dat je vrijheid zou moeten beperken. Dit is wat je in de westerse wereld tegenkomt bij vele mensen die de traditionele religie hebben verlaten, wat in dit geval het 'mainstream' christendom is.

Deze mensen willen geen enkele leerstellingen of beperkende regels voor hoe ze hun leven inrichten accepteren.

Waarlijk, dit is een noodzakelijke stap op het spirituele pad, want wanneer een ziel deze uiterlijke religie, die beweert dat je regels kunt volgen die je vervolgens naar de hemel brengen heeft aanvaard, dan moet je door een bepaalde fase van rebellie gaan tegen dit bewustzijn, vóór kun je doorstromen naar een hoger niveau .

Toch is deze ontkenning van elke beperking van je vrijheid, een verdraaiing van het Vader aspect van de Schepping en natuurlijk kom je daardoor open te staan voor een perversie van het Moeder aspect, zodat je geen begrip hebt voor de cycli van karmische terugkeer.

Vervolgens, als er dan dingen gebeuren en mensen niet begrijpen waarom, dan worden ze boos. Sommigen nemen God de Vader dat kwalijk anderen de Moeder, en dit geeft aanleiding tot haat jegens het Vader aspect en haat jegens het Moeder aspect.

De uitkomst van dit scenario is dat mensen nu in een situatie zitten waarin ze ervaren dat hun keuzes worden beperkt door de materiële wereld, de wereld van de Moeder. Gezien het feit dat mensen een verlangen, een behoefte hebben, om hun situatie te begrijpen, zijn de mainstream religies nu verdraaid ( geperverteerd) door het satanische bewustzijn dat twee dingen zegt:

Ten eerste, zegt het dat je kunt kijken naar de omstandigheden in de materiële wereld en ze gebruiken om gevolgtrekkingen en uitspraken te doen over wat en hoe de realiteit van de geestelijke wereld is. Het effect van deze staat van bewustzijn is precies wat je ziet in veel religieuze geschriften, zoals het Oude Testament, waar mensen beelden van het menselijk bewustzijn, eigenschappen van het menselijk bewustzijn, op God hebben geprojecteerd.

Zij hebben de boze en oordelende God in de hemel bedacht die hun vijanden vernietigd of die rechtvaardigt dat ze zelf hun vijanden vernietigen - of het nu gaat om mannen, vrouwen of kinderen.

Dit is een perversie van de Moeder, namelijk: De geest kan worden gekend of gedefinieerd op basis van de voorwaarden die bestaan ​​in de materiële wereld.

De andere perversie van de Moeder is de gedachte dat de Geest zich niet in deze wereld kan manifesteren, of wanneer zij dat wel doet, zij moet voldoen aan de voorwaarden die hier op aarde gelden.

Je ziet dit in de westerse traditie in de wens van Petrus om Jezus te willen laten voldoen aan zijn mentale beeld van wat wel of niet moet gebeuren met de geïncarneerde Christus. Wat was de reactie van Jezus: " Ga achter Mij staan satan, want gij zijt Mij een aanstoot. Gij verzint niet de dingen, die van God zijn, maar de dingen die van de mensen zijn. "

Christus helpt je overstijgen

Jezus was een vertegenwoordiger van het Universele Christusbewustzijn, dat is het door de Heilige Geest gezonden bewustzijn om je te helpen de bewustzijnsstaat die je eigen karmische schuld heeft veroorzaakt, te overstijgen.

Het is de verlosser, want het is de enige manier voor jou om juist het bewustzijn dat je huidige situatie heeft gecreëerd te overstijgen. Het is de enige manier voor de mensheid om juist dat bewustzijn ( dualistische denken) te overstijgen dat de oorzaak is van het feit dat zij gezamenlijk de huidige situatie op aarde hebben gecreëerd.

Christus dan - of een echte vertegenwoordiger van de geestelijke wereld - komt je helpen verder te gaan dan je waarneming, zelfs voorbij te gaan aan de omstandigheden van de materiële wereld.

Wat is het dat Satan fluistert in de oren van mensen, wat moeten ze volgens hem doen?

Zij moeten volgens satan de vertegenwoordiger van Christus te pakken nemen en hem dwingen om te voldoen aan hun perceptie.

Maar hoe kan Christus je helpen je waarneming te overstijgen, als je eist dat de Christus moet voldoen aan jouw perceptie, omdat je anders niet naar Christus zal luisteren?

Hoe Lucifer het Vaderaspect perferteert.

Dit is de 'catch-22' situatie, een vicieuze cirkel die veel mensen voor zichzelf hebben gecreëerd. Het is niet alleen afkomstig van de perversie van de Moeder. Het is ook gekomen van de Luciferiaanse perversie van de Vader met betrekking tot de Vrije Wil, namelijk de ontkenning dat je het hebt, of de ontkenning dat je het nog steeds hebt na onverstandige keuzes te hebben gemaakt in het verleden. 

Wat hebben we geprobeerd om nu al meerdere jaren uit te leggen? Je kunt geen keuze maken, die niet ongedaan gemaakt kan worden door een andere keuze te maken.

Dit is wat Lucifer ontkent, of poogt om mensen te laten ontkennen. Hij probeerde mensen te laten geloven dat ze bepaalde keuzes kunnen maken waarvoor er geen verlossing is, zodat mensen het concept van de erfzonde zouden kunnen aanvaarden.

Ook hier is er een subtiele kwestie. Inderdaad je kunt de gevolgen van keuzes door het menselijk bewustzijn niet overwinnen door in het menselijk bewustzijn te blijven.

Levens geleden heb je een bepaalde identiteit geaccepteerd voor jezelf. Dit is je hogere mentale toestand [ op het identiteitsniveau ] geworden. Het heeft jouw visie (waarnemeing) van het leven bepaald.

Jouw waarneming van en visie op het leven is niet alleen dat je zintuiglijke indrukken ontvangt. Waarneming heeft ook een alpha- aspect , het actieve aspect, waar je dingen naar buiten projecteert, maar wat je projecteerd is gebaseerd op wat je hebt ontvangen.

Je ziet nu een situatie waarin de mensheid collectief veel beperkende randvoorwaarden op de aarde hebben geschapen. Neem nu een individuele mens die de huidige voorwaarden die op aarde worden gevonden ervaart. Op basis van deze ervaring of waarneming, stuurt de persoon vervolgens een impuls in de vier niveaus van het materiële universum - wat we ook de kosmische spiegel noemen. Dit creëert karma.

Wanneer het karma terugkomt, zal de persoon zich daarmee moeten uiteenzetten en natuurlijk, de persoon wil daaruit ontsnappen. Maar je kunt er niet aan ontsnappen vanuit hetzelfde niveau van perceptie (bewustzijn) en vanuit dezelfde mentale toestand die het karma in de eerste plaats heeft veroorzaakt. Je zult dan alleen kunnen proberen het karma te compenseren of om er weg van te komen maar dat zal alleen een nieuwe karmische impuls creëren.

Onverwacht zit je vervolgens in een neerwaartse spiraal waarin je het gevoel krijgt alsof je verdrinkt in de zee van Samsara - en dat is ook zo!

Je verdrinkt in je eigen terugkerende karma en de terugkeer van het collectieve karma gecreëerd door de mensheid als geheel.

Ja, je kunt dit niet ontsnappen op je eentje. Je hebt Christus echt nodig. Je hebt een hogere staat van bewustzijn nodig. Maar voordat Christus je kan bevrijden, moet je de keuze maken om je waarneming en je mentale toestand ( je zelfbeeld ) in twijfel te trekken, om hen achter je te laten en Christus als de hogere waarneming, de hogere werkelijkheid te aanvaarden.

Toch, als gevolg van de combinatie van de perversie van de Alpha en de Omega, de perversie van de Goddelijke Vader en de Goddelijke Moeder, zijn veel mensen zo gehecht gehecht aan hun perceptie en hun mentale toestand geraakt dat ze denken dat hun huidige perceptie reëler is dan wat wordt aangeboden door de vertegenwoordigers van Christus.

Daarom zeggen zij aan de vertegenwoordigers van Christus : " Je bent niet echt. Je bent een valse leraar . Je bent een valse goeroe. Je hebt een valse leer. " Hoe vaak, mijn geliefden, hebben we gezien dat mensen reageren op deze manier?

Er is geen ultieme ervaring

Veel mensen zijn eigenlijk op innerlijke niveaus klaar om de leringen van de geascendeerde meesters te omhelzen, maar zij zijn nog niet op het punt van bewustzijn gekomen waar ze bereid zijn om hun huidige waarneming, of zelfs hun realiteitszin in twijfel te trekken. 
Mijn geliefden, zolang je geïncarneerd bent , is het altijd mogelijk om een ​​hogere, meer pure, mystieke ervaring te hebben. Er is geen ultieme ervaring mogelijk, terwijl je op aarde bent.

Je zult ook altijd een onbeperkt aantal goeroes in de wereld vinden die beweren dat ze een ultieme staat van bewustzijn of autoriteit hebben bereikt. Je zult altijd een een onbeperkt aantal mensen kunnen vinden, die gewoonweg willen geloven in deze bewering, denkend dat wanneer zij deze perfecte goeroe volgen, ze zelf gegarandeerd gered zullen worden.

Nogmaals, dit is een noodzakelijke fase waar mensen doorheen gaan op de harde leerschool om een aantal zeer, zeer harde klappen te verwerken krijgen door te worden teleurgesteld door valse goeroes totdat ze open staan voor de realiteit die wij leren, namelijk dat je naar binnen moet gaan, maar dat je naar je innerlijk moet blijven gaan, op zoek naar steeds hogere geestelijke ervaringen. Dit is de diepere werkelijkheid die wij, de ten hemel gevaren meesters de mensheid leren, wat we al een lange tijd, maar nooit zo duidelijk en zo direct als nu onderwijzen.

Dus, voor iedereen die open staan ​​voor deze leer, overweeg dat je een unieke kans ontvangt om haar te omarmen, te internaliseren. Je kunt daarmee één van de voorlopers worden die een pad zal banen door de jungle van het collectieve bewustzijn.

Dit maakt het steeds makkelijker voor anderen om het parcours te volgen, totdat ze de berg waarop de Boeddha die IK BEN zit, ja zelfs ook de vele Boeddha's van de geascendeerde meesters die ook het Boeddhische niveau van bewustzijn hebben bereikt.

Kijk voorbij je perceptie

Mijn geliefden, wij geven vele leringen die misschien eenvoudig lijken, maar ze hebben veel lagen. Ze kunnen worden begrepen op veel verschillende niveaus, tenminste 144 verschillende niveaus voor degenen onder jullie die geïncarneerd zijn.

Perceptie of waarnemeing (bewustzijn) is, is altijd geweest en zal altijd, de enige grootste uitdaging op het spirituele pad zijn.

Perceptie, gecombineerd met een gevoel van realisme, is echt de grootste misleider van spirituele studenten. Zoals ik al zei , een van de fundamentele behoeften die mensen hebben is dat er iets moet zijn waarvan ze denken dat het werkelijk of echt is, anders kunnen ze niet functioneren. Als je niet gelooft dat de aarde werkelijk is of dat de zon in de ochtend zal opgaan, hoe kun je dan functioneren in je dagelijkse leven?

Maar toch, als je op de hogere niveaus van het spirituele pad komt, is het absoluut noodzakelijk dat je begint om je waarneming in twijfel te trekken. We hebben geen behoefte om je in een scepticus te veranderen, die alles in twijfel trekt ​​en gelooft dat niets werkelijk is. We hebben geen verlangen dat je een agnosticus wordt die zegt dat een mens nooit kan weten wat echt is. Je kunt niet weten wat echt is op afstand, maar je kunt wel iets ervaren dat echt is.

We verlangen niet dat je de waarneming intelectueel onderzoekt . Wij verlangen dat je in een tweeledig proces gebruik maakt van onze leringen, onze invocaties en onze 'decreten' (Eng.: decree's = moderne mantra's en affirmaties ), om te onderzoeken, te observeren en je meer bewust te worden van je perceptie (waarnemingsfilter), terwijl op hetzelfde moment , met behulp van onze hulpmiddelen op zoek gaat naar een directe, innerlijke ervaring van een hogere staat van bewustzijn, zelfs naar het zuiverste bewustzijn dat mogelijk is voor jou.

Wanneer je deze ervaring krijgt, dan zul je weten dat het iets echt is. Wij vragen alleen heel voorzichtig te zijn en nooit te denken dat je de ultieme of de hoogst mogelijke ervaring hebt gehad. Zolang je op aarde geïncarneerd bent, is er niet zoiets als de ultieme ervaring.

Ook vragen wij je om zeer zorgvuldig te overwegen om de innerlijke ervaring van de werkelijkheid te scheiden van elke uiterlijke context , met inbegrip van je fysieke lichaam, je uiterlijke persoonlijkheid en wat veel mensen de ziel noemen, een bepaalde religieuze ideologie , ja zelfs te scheiden van de uiterlijke leringen van de geascendeerde meesters.

Elke uiterlijke lering in woorden uitgedrukt kan slechts een benadering zijn. Het kan alleen een beschrijving zijn van de werkelijkheid; het is niet de werkelijkheid zelf.

Elke onderwijs wordt beïnvloed door de culturele context

Woorden zijn inherent verbonden met de cultuur waarin ze worden gebruikt. Ze krijgen heel subtiel, soms heel dubbelzinnig, betekenissen door die specifieke cultuur. Als je dit niet begrijpt, kan je gehecht raken aan een bepaalde lering, een zekere geformuleerd expressie.

Wat ik u door deze boodschapper geef, is een echte lering, maar ik kan een soortgelijke leer over soortgelijke concepten geven op een heel andere manier in een geheel andere culturele context . Ik kan dat niet doen door deze boodschapper die is opgegroeid in een bepaalde culturele context en die daarom gewend is om woorden op een bepaalde manier te gebruiken.

Maar als ik een boodschapper zou hebben die is opgegroeid in een heel andere culturele context , dan kan ik hetzelfde onderwijs op een andere manier geven, dat lijkt misschien heel vreemd, zelfs onwaarachtig, voor degenen onder u die in een westerse cultuur zijn opgegroeid. Toch zou het volmaakt aanvaardbaar en diepzinnig zijn voor die toehoorders in die andere cultuur.

Dit wil niet zeggen dat het nodig is om het belang van een bepaalde leer die je geholpen heeft je bewustzijn te verruimen, te bagatelliseren. Het wil niet zeggen dat het nodig is om te gaan en twijfelen aan de geldigheid van alle leringen, maar het wil zeggen dat je geen enkele lering moet gaan zien als een doel op zich zelf, wat je aanbidt als het gesneden beeld, dat je voor de directe , innerlijke ervaring plaatst en ook niet als een hogere waarheid, maar als iets dat lering geeft over wat niet te beschrijven is, waar geen woorden voor zijn, namelijk puur bewustzijn.

De hoogste waarheid is het vormloze . Het vormloze is voorbij alle vorm. Dit is de 'Boeddha natuur' die de bron is van alle vorm, maar die nooit kan worden beperkt tot enige vorm. 

Waarlijk, als je de leringen die ik in deze relatief korte verhandeling gegeven heb zou kunnen internaliseren, zou je, wat veel mensen aanduiden als 'verlicht zijn', zijn, hoewel je ook zou inzien hoe dwaas het is om jezelf een 'label' te geven.

 

De gedachtevorm voor 2014

 

De gedachtevorm die Ik wil geven voor het komende jaar van 2014:

In het centrum van de aarde , zit een Boeddha figuur. Het is niet een Boeddha figuur, zoals je normaal zou zien, die een gladde buitenkant heeft. Het is een Boeddha figuur die, als het ware, bestaat uit een diamant met vele facetten.

Elk facet van deze driedimensionale Boeddha figuur is een facet dat licht uitstraalt naar een bepaald land op het oppervlak van de aarde. Voor dit jaar 2014 , straalt de Boeddha een geel, gouden licht uit, het licht van de Tweede Straal van Wijsheid voor alle landen. Elk land krijgt een uniek facet, aangepast aan het huidige niveau van bewustzijn in dat land en de initiaties die ze moeten doormaken in het komende jaar en daarna.

Dus, als je jouw persoonlijke initiaties en de initiaties van je land wil doorleven, besteedt dan enige tijd aan meditatie op deze veelzijdige diamanten Boeddha in het centrum van de aarde.

Want IK BEN die Boeddha en ik houd de balans voor de aarde, want IK BEN inderdaad de Heer van de Wereld.

Gautama IK BEN! 

Copyright © 2014 by Kim Michaels

Online

We hebben 309 gasten en geen leden online

Search

Ander Nieuws +