zondag 27 september 2020

personal4

geldcrisis

"De weinigen die het systeem begrijpen, zullen zo geïnteresseerd zijn in haar winsten of zo afhankelijk zijn van haar gunsten, dat er geen oppositie van deze klasse zal zijn, terwijl anderzijds de grote massa de last van het systeem zonder klachten zal dragen en niet in de gaten zal hebben dat het systeem vijandig is aan hun grootste belangen."

N.M Rothschild & Sons in een communiqué uit 1863 aan de zakenpartners in de VS.

Beste vrienden en sympathisanten van de Belfort-group,

Beste kritische en wakkere medemensen,


De beroemde schilder en tekenaar Rembrandt van Rijn maakte een ets, die laat zien hoe Jezus in heilige verontwaardiging de geldwisselaars uit de Tempel verdreef. De officiële verklaring is, dat Jezus optrad tegen de ontheiliging van de Tempel.

Ik denk dat zijn woede zich richtte op de praktijken van de geldwisselaars.

In die tijd moesten de Hebreeërs volgens de wet eens per jaar tempelbelasting betalen in de vorm van een halve zilveren shekel, die geen betaalmiddel was maar moest worden gekocht. De geldwisselaars verdienden aan deze omwisseling veel geld en hadden bovendien het alleenverkooprecht. Voor veel mensen kostte de halve zilveren shekel een groot deel van hun jaarinkomen. Achter de geldwisselaars ging de autoriteit schuil, die de shekels èn het recht om deze te verkopen voor stevige prijzen aan de geldwisselaars leverden. Deze geldwisselpraktijk riep de woede op van Jezus, die wist dat een kleine groep hun fortuin verwierf ten koste van de massa, die daardoor in armoede werd gedreven.

Ook in die dagen gold al, dat een groot bezit gepaard ging met veel macht. Een macht, die door enkelen werd uitgeoefend over verreweg de meesten op een manier die de massa zo diep in de materiele beslommeringen duwde, dat er geen ruimte was en nog steeds niet is voor vrije menswording.

De geldwisselaars van toen zijn de bankiers van nu

Het huidige financiële stelsel is meer dan driehonderd jaar geleden tot ontwikkeling gekomen om in de enorme behoefte aan geld bij de toenmalige elite te voorzien. Het volk werd aan de bankiers in onderpand gegeven om door middel van belastingheffing de door de elite veroorzaakte schulden af te lossen. Het financiële stelsel is in de afgelopen eeuwen in essentie onveranderd gebleven.

Winsten van de banken worden geprivatiseerd door winst- en bonusuitkeringen
en verliezen worden gesocialiseerd door bailouts van banken,
gevolgd door verhoogde belastingdruk en problemen aan de onderkant van de samenleving

Het huidige financiële stelsel houdt ons gevangen in de cirkelgang van de ene crisis naar de volgende, maar is gedoemd om te verdwijnen. Wellicht vroeger dan later.

De manierwaarop het nieuwe systeem zal vorm krijgen staat niet vast. Wel zeker is dat er van ons een geheel andere bewustzijnsingesteldheid gevraagd wordt of met andere woorden een paradigmaverschuiving. Voor hebzucht en de neiging om geld vast te houden en op te potten is hierin geen plaats mee.

Er zijn al veel initiatieven die onderling van elkaar verschillen. Juist die diversiteit biedt kansen, want in de natuur is een biotoop sterk naarmate deze meer gediversifieerd is. Het gevaar zit in een te grote versnippering en 'eiland' vorming.

Dit laatste kan alleen worden voorkomen door het advies van Lynne McTaggart op te volgen die zegt:

"Weg met de strijd en de concurrentie, lang leve het optimisme en de verbondenheid.
Wat wetenschappers ook beweren, de mens is in wezen geen competitief wezen.
Heelheid en verbinding, daar worden we gelukkig van."


Laten we samen werken aan die samenleving waar we allen zo naar verlangen.
Om over de financiële chaos en bancaire schande maar ook over de oplossingen en perspectieven voor de toekomst te komen spreken en in discussie gaan, steek ik graag de kunstmatige grens tussen onze twee landen over.
Ik kijk ernaar uit jullie donderdagavond 21 maart om 20 u in grote getale te mogen begroeten in de raadzaal van het gewezen gemeentehuis van Ertvelde en ik nodig jullie bij deze nu al uit voor mijn lezing naar aanleiding van mijn nieuwste boek " Geld komt uit het NIETS ". Breng ook zeker andere mensen mee, die op een of andere manier 'bezig zijn' met geld .

Met genegen groet,

Ad Broere

adbroere.nl

Redactioneel commentaar

Al jaren geleden heb ik, als oprichter van de Partij voor de Liefde, er op gewezen dat de financiële crisis zou doorwoekeren zolang wij het monetaire systeem niet drastisch veranderen. Het onderwerp is dan ook uitgebreid aan de orde gekomen op de websites van Stichting de ARK.

Roeland Solcer

Volg deze link voor meer informatie en koppelingen naar de artikelen!

 

Partij voor de Liefde

Home - Partij voor de Liefde

27 september 2020

Nieuwe officiële tweetalige website van de Partij voor de Liefde, een politieke beweging en partij geïnspireerd door de Grote Witte Broederschap. - Dutch website of the political movement and Party for Love Governance inspired by the the Great White Brotherhood.

We hebben 161 gasten en geen leden online

zoeken

Ander Nieuws +

 • dinsdag, 10 januari 2017
  New Year's dictation of Gautama Buddha 2017
  Feeding or transcending your fear of the future   TOPICS: You cannot be truly happy in duality - Built into human happiness is fear for the future - Why many people felt 2016 was a...
 • dinsdag, 12 januari 2016
  New Year's dictation of Gautama Buddha 2016
  Peace through accelerating your perception   TOPICS: Neither dualistic polarity is real - Making peace a priority in 2016 - How shifting experiences affect your sense of identity - Seeing...
 • woensdag, 09 september 2015
  PvdL op Facebook
      Als deze pagina niet goed laadt, ga dan op facebook naar:  https://www.facebook.com/partijvoordeliefde   Partij voor de Liefde - The Party for Love Governance
 • donderdag, 12 februari 2015
  Freeing Europe from Anti-Love
  Raphael  Academy presents Pentecost Conference 2015 Freeing Europe from Anti-Love  International conference with the Ascended Masters  and the messenger Kim Michaels Read more...
 • woensdag, 14 januari 2015
  New Year's dictation of Gautama Buddha 2015
  TOPICS: The karmic cycle throughout the year - Transmuting karma and beginning the New Year - Karma is a stream of energy - Karma is an opportunity - Change is always possible - The dynamics of...
 • vrijdag, 05 december 2014
 • woensdag, 05 november 2014
 • maandag, 13 oktober 2014
 • zaterdag, 15 februari 2014
 • zaterdag, 15 februari 2014