Het wordt hoog tijd dat de mensen worden bijgepraat over wat er gaande is in de wereld. De main stream media worden totaal gecontroleerd door Big Brother en vertellen u vrijwel nooit wat er werkelijk gaande is, zeker niet als het gaat om politiek, internationale conflicten of de economie.

Om met de economie te beginnen, de laatste weken is er een gecontroleerde campagne gaande in main stream medialand om ons te doen geloven, dat de crisis haar dieptepunt heeft bereikt en dat er duidelijke signalen zijn van herstel.

Dit is natuurlijk onzin.

In de eerste plaats wordt herstel traditioneel gekoppeld aan stijgende beursindexen, terwijl tijdelijk herstel van de beurzen, geen enkel effect heeft op de leefsituatie van de gemiddelde burger.

Wat momenteel gezien wordt als schijnbare symptomen van hertstel, is het gevolg van het creëren van geld uit 'niets', een verderfelijke praktijk van de Federal Reserve, de centrale bank in de VS, die nu wereldwijd, ook in Europa wordt toegepast.

Hierdoor wordt op de korte termijn de illusie gecreëerd dat het beter gaat, terwijl de mensen en naties steeds verder wegzinken in het moeras van onbetaalbare schulden en hyperinflatie op langere termijn onvermijdelijk is.

De plannen van de machtselite (Big Brother) voor een Nieuwe Wereld Orde, die al sinds 1870 zijn opgetekend binnen de hoogste kringen van de Vrijmetselarij ( zie video), voorzagen in het creëren van 3 wereldoorlogen,  waarin systematisch zou worden toegewerkt naar één wereldregering waarin alle landen hun soevereiniteit zouden opgeven.

Het gaat wat de machtselite betreft er om, dat zij precies kunnen bepalen wanneer en hoe zij de wereldeconomie kunnen manipuleren door hun wereldwijde bankensysteem. Alles en iedereen wat de internationale bankiers, de 'petrol dollar' als 'reserve currency' en de plannen voor de NWO in gevaar brengt, dient dus te worden geëlimineerd.

Daarom  moest Sadam Hoessein weg, daarom moest Gaddafy weg en daarom moet Assad verdwijnen - en daarna willen ze Iran aanpakken.

Bovenal is het hun bedoeling om een derde wereldoorlog uit te lokken, zoals de planning op hun tekentafel al bijna 150 jaar aangeeft.

Ongelooflijk? Kijk en luister naar onderstaande video  (helaas geen ondertiteling) waarin overduidelijk wordt aangetoond dat deze dingen gaande zijn en dat het hoog tijd wordt dat de Nederlandse bevolking hiervan op de hoogte wordt gesteld! 

Roeland Solcer

Partij voor de Liefde

 Zie: video onder dit artikel! 

Planned and executed by shadowy multi-generational fascists bent on world domination and genocidal depopulation, the wars surrounding Israel and Nuclear Armageddon are being scripted to usher in a totalitarian one world government for the western and European oligarchy, and elite bankster class. The film paints a very bleak picture of the state of world affairs with few glimmers of hope, however viable options are presented, and the brutal truth is revealed on such issues as Syria, Iran, Russia, China, DPRK, Missile Defense, Depleted Uranium Munitions, Israel and Palestine, past wars, economic slavery, and the march to WW3.