Optreden 'Multipercussion', Open Monumentendag 14 September 2014